Ders Programı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

ORTAK DERSLER BÖLÜMÜ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I DERSİ (HIST-201) PROGRAMI

 

I. HAFTA : Dersin amacı, kavramların açıklanması.

II. HAFTA : 18’inci ve 19’uncu Yüzyılda Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu; Türk inkılâbını hazırlayan nedenlere toplu bakış -1.

    a.Dış nedenler:

        (1) Avrupa'nın bilim ve teknolojide yükselişi,

        (2) Aydınlanma dönemi,

        (3) Sanayi devrimi,

        (4) Fransız ihtilalinin getirdiği yeni fikirler,

        (5) Avrupa'daki bu gelişmelerin Osmanlı İmparatorluğuna etkileri.

    b. İç nedenler:

        (1) Osmanlı İmparatorluğu'nun toplum ve devlet yapısı,

        (2) Osmanlı İmparatorluğu'nda yenilik hareketleri.                        

III. HAFTA : 19’uncu ve 20'inci Yüzyılda Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu; Türk inkılâbını hazırlayan nedenlere toplu bakış -2.

    a. I. ve II. Meşrutiyet ve siyasal düşünce akımları (Osmanlıcılık,   İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık),

    b. İmparatorluğun çöküş nedenleri,

    c. Osmanlı İmparatorluğu'nun jeopolitik durumu ve diğer ülkelerle ilişkiler,

    d. Trablusgarp Savaşı,

    e. Balkan Savaşı.

IV. HAFTA : I. Dünya Savaşı

    a. I. Dünya Savaşının nedenleri ve sonuçları,                                                            b. Osmanlı İmparatorluğu'nun paylaşım projeleri,

    c. İmparatorluğun I. Dünya Savaşında savaştığı cepheler,

    d. Mondros Ateşkes Antlaşması. 

V. HAFTA : İşgaller, ülkenin durumu.

    a. İşgaller (İngiliz, Fransız ve İtalyan işgalleri; Ermeni ve  Yunan işgalleri).

    b. İşgallere gösterilen tepkiler.

        (1) Türk Milletinin tepkisi ve Milli Cemiyetler,

        (2) Azınlıkların tepkileri ve kurdukları teşekküller,

    c. Düşünülen kurtuluş çareleri ve Atatürk'ün tepkisi,

    d. Atatürk'ün Samsun'a çıkışı.

VI. HAFTA : Milli mücadeleye hazırlık dönemi, kongreler yoluyla  teşkilatlanma.

    a. Amasya Genelgesi,
    b. Erzurum Kongresi,

    c. Sivas Kongresi,

    d. Diğer Kongreler,

    e. Amasya Protokolü.

VII. HAFTA : Misak-ı Milli ve İstanbul'un işgali.

    a. Kuvay-i Milliye,

    b. Son Osmanlı Meclis-i Mebusan'ının açılması,

    c. Misak-ı Milli,

    d. İstanbul'un Müttefik Devletler tarafından işgal edilmesi,

    e. Meclis-i Mebusan'ın dağıtılması, bu uygulamaya Atatürk'ün ve Türk Milletinin tepkisi.

 VIII. HAFTA :  Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve TBMM'nin İstiklal Savaşını yönetimi.

    a. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı

    b. İç ayaklanmalar,

    c. Milli Cepheler (Güney ve Güneydoğu Cephesi, Maraş, Urfa, Antep ve Pozantı Savaşları; Doğu Cephesi; Batı Cephesi).

 IX. HAFTA : San Remo Konferansı ve Sevr Antlaşması.

    a. San Remo Konferansı,

    b. Sevr Antlaşması,

    c. Sevr Antlaşmasının TBMM tarafından reddedilmesi,

    d. Ermenilerle savaş ve Gümrü Antlaşması,

    e. Düzenli Ordunun kurulması.

X. HAFTA : Savaşlar dönemi ve savaşlar döneminde dış politika gelişmeleri.

    a. I. İnönü Savaşı ve Londra Konferansı,

    b. Sovyetler Birliği ile ilişkiler ve Moskova Antlaşması, Türk-Afgan Antlaşması,                                               

    c. II. İnönü Savaşı,

    d. Aslıhanlar Savaşı,

    e. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ve  İstiklal Marşının kabulü     

XI. HAFTA : Sakarya Savaşı ve sonrasındaki gelişmeler.

    a. Kütahya ve Eskişehir Savaşları,

    b. Savaş hazırlıkları (Tekalif-i Milliye Kanunu),

    c. Sakarya Savaşı,

    d. Kars Antlaşması,

    e. Fransa ile ilişkiler ve Ankara Antlaşması,

    f. Müttefiklerin Paris toplantıları.

XII. HAFTA : Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı, Mudanya Ateşkes Antlaşması.

    a. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı,

    b. Mudanya Ateşkes Antlaşması.          

XIII. HAFTA : Lozan Antlaşması ve sonuçları  

XIV. HAFTA : Makale incelemesi.